Dịch từ "agama" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "agama" trong tiếng Việt

EN

agama {danh từ}

volume_up
1. động vật học
agama