Dịch từ "Africa" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Africa" trong tiếng Việt

volume_up
Africa {danh (r)}
EN

Africa {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Africa
Châu Phi {danh (r)}
Africa
Phi Châu {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Central Africa":

Central Africa