Dịch từ "Afghan" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Afghan" trong tiếng Việt

volume_up
Afghan {danh (r)}
EN

Afghan {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Afghan

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Afghan":

Afghan