Dịch từ "aesthetics" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aesthetics" trong tiếng Việt

EN

aesthetics {danh từ}

volume_up
aesthetics (từ khác: esthetics)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aesthetics":

aesthetics
English