Dịch từ "aerodrome" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aerodrome" trong tiếng Việt

EN

aerodrome {danh từ}

volume_up
aerodrome
aerodrome (từ khác: airport)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aerodrome":

aerodrome