Dịch từ "aerobic" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aerobic" trong tiếng Việt

EN

aerobic {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aerobic":

aerobic