Dịch từ "adverb" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adverb" trong tiếng Việt

EN

adverb {danh từ}

volume_up
1. ngôn ngữ học
adverb
Những từ khác
English
  • adverb