EN

adventurous {tính từ}

volume_up
adventurous (từ khác: reckless)
adventurous (từ khác: adventuresome)
adventurous
adventurous
adventurous

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adventurous":

adventurous
adventurer