EN

adventurer {danh từ}

volume_up
1. Tổng quan
adventurer
adventurer
2. thương mại
adventurer

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adventurer":

adventurer
adventurous