Dịch từ "adhesive" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adhesive" trong tiếng Việt

EN

adhesive {tính từ}

volume_up
adhesive
dính {tính}
adhesive

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adhesive":

adhesive