Dịch từ "adenoma" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adenoma" trong tiếng Việt

EN

adenoma {danh từ}

volume_up
1. y học
adenoma
Những từ khác
English
  • adenoma