EN

actually {trạng từ}

volume_up
actually
kể ra {trạng}
actually
thật ra {trạng}
actually (từ khác: completely, soundly)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "actually":

actually
actual
Những từ khác
English
  • actually