EN

acts {số nhiều}

volume_up
1. sân khấu
acts
màn {nhiều}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "act":

act