Dịch từ "acolyte" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acolyte" trong tiếng Việt

EN

acolyte {danh từ}

volume_up
1. tôn giáo
acolyte (từ khác: friar)
acolyte