Dịch từ "ace" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ace" trong tiếng Việt

VI
VI
EN

ace {danh từ}

volume_up
1. "cards game"
ace
át {danh} (trong bộ bài)
ace
quân át {danh} (trong bộ bài)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ace":

ace