EN

accusative {tính từ}

volume_up
1. ngôn ngữ học
accusative

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "accusative":

accusative
accusation