EN

accord {danh từ}

volume_up
1. Tổng quan
accord
accord
2. âm nhạc
accord
3. chính trị
accord (từ khác: agreement)
accord (từ khác: agreement)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "accord":

accord
accordance
accordant