Dịch từ "academy" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "academy" trong tiếng Việt

EN

academy {danh từ}

volume_up
academy (từ khác: institute)
academy

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "academy":

academy