EN

absolutism {danh từ}

volume_up
1. chính trị
absolutism

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "absolutism":

absolutism
absolute
absolutely
absolute value