Dịch từ "abominable" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abominable" trong tiếng Việt

EN

abominable {tính từ}

volume_up
abominable (từ khác: vile)
kinh tởm {tính}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abominable":

abominable
abomination
Những từ khác
English
  • abominable