Dịch từ "ablaze" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ablaze" trong tiếng Việt

EN

ablaze {tính từ}

volume_up
ablaze (từ khác: flaming)
ablaze
ablaze (từ khác: bright, brilliant, incandescent)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ablaze":

ablaze