Dịch từ "ablaut" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ablaut" trong tiếng Việt

EN

ablaut {danh từ}

volume_up
1. ngôn ngữ học