EN

abiding {tính từ}

volume_up
abiding
abiding (từ khác: perennial)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abiding":

abiding
law-abiding
English