Dịch từ "abeam" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abeam" trong tiếng Việt

volume_up
abeam {trạng}
EN

abeam {trạng từ}

volume_up
1. hàng hải học
abeam