Dịch từ "to abduct" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abduct" trong tiếng Việt

EN

to abduct {động từ}

volume_up
to abduct (từ khác: to kidnap)
bắt cóc {động}
to abduct
cuỗm đi {động}
to abduct