Dịch từ "ABC" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ABC" trong tiếng Việt

volume_up
ABC [viết tắt]
EN

ABC [viết tắt]

volume_up
ABC

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ABC":

ABC