Dịch từ "abbess" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abbess" trong tiếng Việt

EN

abbess {danh từ}

volume_up
1. tôn giáo
abbess (từ khác: prioress)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abbess":

abbess