Dịch từ "abbatial" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abbatial" trong tiếng Việt

EN

abbatial {tính từ}

volume_up