Dịch từ "abbacy" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abbacy" trong tiếng Việt

EN

abbacy {danh từ}

volume_up
Những từ khác
English
  • abbacy