Dịch từ "aback" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aback" trong tiếng Việt

volume_up
aback {trạng}
EN

aback {trạng từ}

volume_up
aback
lùi lại {trạng}
aback
aback
ngạc nhiên {trạng}