Dịch từ "a tiny bit" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a tiny bit" trong tiếng Việt

EN

a tiny bit {trạng từ}

volume_up
a tiny bit (từ khác: a little bit)

Ví dụ về cách dùng từ "a tiny bit" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "a tiny bit" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
bit danh từ
tiny tính từ
tiny danh từ
Vietnamese
a little bit trạng từ