Dịch từ "a short time ago" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a short time ago" trong tiếng Việt

EN

a short time ago {trạng từ}

volume_up
a short time ago (từ khác: just now)
ban nẫy {trạng}