Dịch từ "calculability" từ Anh sang Trung

EN

Nghĩa của "calculability" trong tiếng Trung

EN calculability
volume_up
{danh từ}

calculability
volume_up
可计算 [kě jì suàn] {danh}