EN bad
volume_up
{danh từ}

bad
The Stability Pact was good, the bad thing was that it was not complied with.
Stabilitetspakten var bra; det dåliga var att den inte efterlevdes.
Let us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Låt oss inte följa det dåliga exempel som överskuggade konferensen i Durban.
You've got to make something good out of something bad.
Man måste göra något bra av det dåliga.
bad
We are eagerly awaiting Mr Romano Prodi's arrival in the hope that something good will come of something bad.
Vi väntar resolut på Romano Prodi och hoppas att det kommer något gott ur det onda.
I hope that the Council, when it receives this report, will be able to distinguish the good from the bad.
Jag hoppas att rådet, när det får detta yttrande, vet hur man skiljer det goda från det onda.
I am not overly keen on the black-and-white film presented by the European Commission entitled ‘Romania the bad and Bulgaria the good’.
Jag är inte överförtjust i den svartvita bild med titeln ”Det goda Rumänien och det onda Bulgarien” som Europeiska kommissionen presenterar.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "bad":

bad

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Thụy Điển) của "bad":

bad
Swedish
bedja
Swedish
be

Ví dụ về cách dùng từ "bad" trong tiếng Tiếng Thụy Điển

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishIf we have to face an extreme situation then the consequences will be very bad.
Om vi ställs inför en extrem situation kommer följderna att bli mycket negativa.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishVery often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
När det gäller dåliga nyheter och restriktioner kommer det ofta från kommissionen.
EnglishJust because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
Bara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
EnglishI must say that, from a budgetary point of view, 2005 has not been a bad year.
Jag måste säga att 2005 inte har varit ett dåligt år ur budgetmässig synvinkel.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishIn the context of the budget forecasts for 2007-2013, this is a very bad sign.
Inom ramen för budgetprognoserna för 2007–2013 är detta ett mycket dåligt tecken.
EnglishMrs Randzio-Plath’s excellent report documents how dreadfully bad matters look.
Randzio-Plaths utmärkta betänkande dokumenterar hur förskräckligt illa det ser ut.
EnglishThis is happening because the interinstitutional negotiation has been very bad.
Detta händer eftersom de interinstitutionella förhandlingarna varit mycket dåliga.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
De dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
EnglishIt is not, however, a question of the directive we adopted in 1998 being a bad one.
Men det handlar inte om att direktivet vi beslutade om 1998 skulle vara dåligt.
EnglishMS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
MS påverkar människor på olika sätt: vissa dagar kan man må bra, andra sämre.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
Det är tillräckligt illa att finansieringen fördröjer projekten en viss tid.
EnglishThis is not only bad news for them, it is also bad news for the European Union.
Detta är inte bara dåliga nyheter för dem, utan också för Europeiska unionen.
EnglishThe weather in Portugal was particularly bad during the 1997/98 marketing year.
I Portugal var väderleksförhållandena under säsongen 1997/98 utomordentligt dåliga.
EnglishLeft to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
EnglishMr President, there is good news and there is bad news with regard to tourism.
Herr ordförande! Det finns goda nyheter och dåliga nyheter i fråga om turism.