Từ điển Anh-Thụy Điển

Tham khảo từ điển Anh-Thụy Điển bằng cách đánh từ mà bạn muốn tra của một trong hai thứ tiếng này vào ô tìm kiếm. Lưu ý: bạn có thể dùng các công cụ lọc tìm kiếm về ngữ pháp, vùng miền, văn phong, v.v... để có kết quả hẹp hơn.

Tra từ điển Anh-Thụy Điển bằng chữ cái

Click vào một chữ cái trong bảng chữ cái dưới đây để xem các từ, cụm từ, thành ngữ, v.v... bắt đầu với chữ cái đó trong từ điển Anh-Thụy Điển. Click vào từ bạn muốn tra để xem chi tiết.

Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bình chọn và duyệt các từ và bản dịch mới. Nếu bạn nghĩ chúng chưa chính xác, bạn có thể để xuất sửa đổi hoặc xóa các bản dịch, cả tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Hãy ủng hộ bab.la tạo nên từ điển online miễn phí tốt nhất. Có rất nhiều từ tiếng Anh hoặc Thụy Điển đa nghĩa, và tùy thuộc vào ngữ cảnh mà chúng được dịch theo những cách khác nhau. Bạn có thể cập nhật từ điển này bằng cách bổ sung các cách dịch hoặc từ ngữ còn thiếu. Những gợi ý của bạn sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển khi chưa được 10 thành viên khác bình chọn mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm.
Thành viên đã đăng kí của bab.la sẽ được thưởng điểm trong nhiều hoạt động như bổ sung từ và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Bạn còn có cơ hội trao đổi với các thành viên khác trong forum Anh-Thụy Điển để tìm hiểu thêm về hai thứ tiếng này.