Dịch từ "United States of America" từ Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ

EN

Nghĩa của "United States of America" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

EN

United States of America {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
United States of America

Ví dụ về cách dùng từ "United States of America" trong tiếng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishUnited States of America
EnglishUnited States of America
EnglishUnited States of America

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "United States of America":

United States of America