Dịch từ "blood" từ Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ

EN

Nghĩa của "blood" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

TR

EN blood
volume_up
{danh từ}

blood
volume_up
kan {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "blood":

blood