Dịch từ "tailshaft" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "tailshaft" trong tiếng Tây Ban Nha

EN tailshaft
volume_up
{danh từ}

1. hàng hải học

tailshaft