Dịch từ "parkway" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "parkway" trong tiếng Tây Ban Nha

EN parkway
volume_up
{danh từ}

1. Anh-Mỹ

parkway
parkway (từ khác: avenue, drive, ramble, saunter)
volume_up
paseo {đực}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "parkway":

parkway
English

Ví dụ về cách dùng từ "parkway" trong tiếng Tiếng Tây Ban Nha

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Englishif we take Garden State Parkway, we miss New York altogether
si vamos por Garden State Parkway nos evitamos pasar por Nueva York