Dịch từ "ocean sunfish" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "ocean sunfish" trong tiếng Tây Ban Nha

EN ocean sunfish
volume_up
{danh từ}

1. động vật học

ocean sunfish
volume_up
pez luna {đực}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ocean sunfish":

ocean sunfish

Cách dịch tương tự của từ "ocean sunfish" trong tiếng Tây Ban Nha

ocean danh từ
Spanish