Dịch từ "nanobacterium" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "nanobacterium" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
nanobacterium {danh}

EN nanobacterium
volume_up
{danh từ}

nanobacterium