Dịch từ "fayalite" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "fayalite" trong tiếng Tây Ban Nha

EN

fayalite {danh từ}

volume_up
1. địa chất
fayalite