Dịch từ "fayalite" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "fayalite" trong tiếng Tây Ban Nha

EN fayalite
volume_up
{danh từ}

1. địa chất

fayalite