Dịch từ "editorial restoration" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "editorial restoration" trong tiếng Tây Ban Nha

EN editorial restoration
volume_up
{danh từ}

1. phim & truyền hình

editorial restoration

Cách dịch tương tự của từ "editorial restoration" trong tiếng Tây Ban Nha

editorial danh từ
editorial tính từ
restoration danh từ