Dịch từ "coyol palm" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "coyol palm" trong tiếng Tây Ban Nha

ES

EN coyol palm
volume_up
{danh từ}

1. thực vật học

coyol palm
volume_up
coyol {đực}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "coyol palm":

coyol palm

Cách dịch tương tự của từ "coyol palm" trong tiếng Tây Ban Nha

palm danh từ
to palm động từ