Dịch từ "come shot" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "come shot" trong tiếng Tây Ban Nha

EN

come shot {danh từ}

volume_up
1. phim & truyền hình, thô tục
come shot (từ khác: cum shot, money shot, pop shot)