Dịch từ "come shot" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "come shot" trong tiếng Tây Ban Nha

EN come shot
volume_up
{danh từ}

1. phim & truyền hình, thô tục

come shot (từ khác: cum shot, money shot, pop shot)