Dịch từ "bagger" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "bagger" trong tiếng Tây Ban Nha

EN bagger
volume_up
{danh từ}

bagger (từ khác: packer)
bagger (từ khác: packer)
volume_up
empacador {đực}
bagger (từ khác: packer)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "bagger":

bagger