Dịch từ "air terminal" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "air terminal" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
air terminal {danh} [thành ngữ]

EN air terminal
volume_up
{danh từ} [thành ngữ]

air terminal (từ khác: depot, terminus)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "air terminal":

air terminal

Cách dịch tương tự của từ "air terminal" trong tiếng Tây Ban Nha

air danh từ
air tính từ
Spanish
to air động từ
air…
Spanish
AI danh từ
Spanish
terminal danh từ
terminal tính từ