Dịch từ "to achieve one's personality" từ Anh sang Rumani

EN

Nghĩa của "to achieve one's personality" trong tiếng Rumani

EN to achieve one's personality
volume_up
{động từ}

to achieve one's personality (từ khác: to come true, to materialize)

Cách dịch tương tự của từ "to achieve one's personality" trong tiếng Rumani

to achieve động từ
one danh từ
Romanian
one tính từ
one đại từ
Romanian
one
Romanian
one mạo từ
Romanian
S danh từ
Romanian
's thán từ
Romanian
personality danh từ
person danh từ