Từ điển Anh-Pháp

Cần dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp hoặc ngược lại? Hãy điền từ bạn muốn tra vào ô tìm kiếm trên và dùng các chức năng lọc ngữ pháp, văn phong, v.v... để có kết quả chính xác nhất. Nếu chưa hiểu từ tiếng Pháp nào, vui lòng sử dụng chức năng tham khảo trên Web, hình ảnh hoặc Wikipedia của bab.la.

Tra từ điển Anh-Pháp theo chữ cái

Tra cứu từ điển Anh-Pháp dễ dàng với bảng chữ cái. Chọn chữ cái đầu tiên trong danh sách dưới đây để tham khảo danh sách các từ tiếng Anh bắt đầu bằng các chữ cái đó rồi bấm vào từ bạn cần tra để xem bản dịch tiếng Pháp.

Bạn hoàn toàn có thể tham gia xây dựng từ điển online lớn nhất cùng bab.la. Rất đơn giản, hãy bình chọn, duyệt, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa các từ và bản dịch mới do các thành viên khác gợi ý bổ sung.

Gia nhập cộng đồng chúng tôi và cùng xây dựng từ điển online miễn phí tốt nhất. Ngoài cách gợi ý bổ sung từ, bạn còn có thể bình chọn cho những gợi ý của các thành viên khác. Các gợi ý sẽ không xuất hiện ngay trong từ điển mà được xếp loại chưa duyệt trong kết quả tìm kiếm. Chỉ khi được 10 thành viên khác duyệt, gợi ý của các bạn mới được bổ sung vào từ điển.
Thành viên đã đăng kí của bab.la nhận được điểm thưởng khi tích cực hoạt động và được xếp hạng trong bảng xếp hạng thế giới. Ngoài ra, thành viên còn có thể giao lưu học hỏi với các thành viên khác về những chủ đề ngữ pháp, từ vựng, v.v... trong forum Anh-Pháp.