Dịch từ "portscan" từ Anh sang Phần Lan

EN

Nghĩa của "portscan" trong tiếng Phần Lan

EN portscan
volume_up
{danh từ}

portscan
portscan