Dịch từ "portscan" từ Anh sang Phần Lan

EN

Nghĩa của "portscan" trong tiếng Phần Lan

EN

portscan {danh từ}

volume_up